Behöver du hjälp?

Åtgärderna för att minska smittspridning av Corona har förändrat förutsättningarna företag. För vissa innebär detta att kämpa för sin överlevnad och säga upp personal, för andra innebär det svårigheter att bemanna sin verksamhet. För de allra flesta finns en känsla av osäkerhet för framtiden. För att ta del av stöd och hjälp som finns för företag hittar du enklast en sammanställning på Skellefteå Kommuns hemsida

Även i kris finns det möjligheter! ta del av tips och råd för hur du kan affärsutveckla ditt företag i det rådande läget