Hur kan jag engagera mig?

Vill ditt företag bidra till att stötta det lokal näringslivet genom Corona-tiden? Eller har du som företag eller privatperson idéer på hur vi gemensamt kan #backaskellefteå? Maila sanna@skellefteasciencecity.se