2020-05-27

Affärsutveckling under Coronakrisen. Hur kan vi tänka nu för att rusta för framtiden?

Artic Business, LTU Business & Nyföretagarcentrum är alla en del av Skellefteås Innovations -och stödsystem och ger stöd till idébärare, startups och Scale ups. De har alla varit med och bidragit med tips och råd under i Företagshjälpen kring hur företag kan tänka nytt och innovera sin företagside även under en pågående kris. Här har vi samlat deras bästa tips!

Se också kontaktuppgifter nedan för fördjupat stöd

Lär av historien! Erfarenheter från finanskrisen:

♥ Behåll personalen- De behövs när det vänder och kan utveckla bolaget
♥ Utveckla era interna processer –  Hur kan ni bli ännu mer effektiva?
♥ Ta andelar på befintlig marknad – Fortsätt (öka) kunddialogen
♥ Öka servicegraden – låg kostnad hög effekt
♥  Utbilda er och era kunder
♥  Anpassa erbjudandet (nya affärsmodeller)
♥ Utöka marknadssegmentet för befintlig affärsidé (var finns fler kunder?)
Innovera för att skapa nya affärsmöjligheter och möta förändrade kundbehov

Även i kris finns det möjligheter!

Det finns fortfarande behov! – Lista upp problem/utmaningar

♥Vilka av dessa problem har du eller ditt företag kompetens inom eller produkter/tjänster

♥ Behöver vi anpassa vår produkt/tjänst?

♥Hur ska vi erbjuda dessa och nå ut till kunderna? Samarbete?

Ta hjälp!

Behöver du bolla ider tankar eller stöd? Tveka inte att ta kostnadsfri kontakt med en affärsrådgivare:

gunilla.viklund@nyforetagarcentrum.se

Conny Reidefors conny.reidefors@abi.se

sofia.gullholm@ltubusiness.se