2020-04-14

Senior men fortsatt fysiskt och socialt aktiv i vardagen

Projektet Intersective Innovation höll i april ytterligare en workshop för att tackla effekterna från Covid-19. Den här gången var problemställningen som lyftes i Backa Skellefteå Facebookgrupp kopplat till Seniorer:

För att minska smittspridningen av Covid-19 uppmanas vi av myndigheter att undvika fysiska möten och hålla avstånd till andra människor. Denna rekommendation har under en längre tid varit särskilt riktad till seniorer över 70+. Genom att efterfölja rekommendationerna begränsas möjligheterna att bibehålla samma fysiskt och socialt aktiva vardag. Konsekvensen är att många seniorer riskerar att drabbas av försämrad fysik och ensamhet vilket kan leda till social distansering och sjukdomar även då krisen är över.

Resultatet: Nio personer från olika branscher och bakgrunder deltog i en två timmar lång diskussion/ workshop. Tillsammans lyftes flera olika idéer, verktyg och scenarion fram som på olika sätt kan bidra till att seniorer upprätthåller en fortsatt fysiskt och socialt aktiv vardag. En diskussion som fördes handlade om det ömsesidiga utbytet. Vad kan de äldre göra för företagen? Om pensionärer tillfrågas att bidra med sin kunskap och erfarenhet till företag genererar det ett högre syfte för båda parter. En sammanställning av workshopen presenteras nedan.

1. Träning- och hälsoutmaningar

Oavsett omständigheter och tidigare rutiner behöver vi alla hitta sätt för att upprätthålla en fysiskt aktiv vardag.

Kanske kan du utmana hela grannsällskapet i hälsobingo, veckovisa stegutmaningar eller gemensam balkonggympa? Att skriva och posta en träningsdagbok på nätet eller att arrangera rörelse- och promenadgrupper för seniorer kan vara ett trevligt sätt för att fortsätta hålla sig fysiskt aktiv. Varför inte sätta upp en lapp i trapphuset om att du gärna tar en telefonpromenad med någon? På så vis kan du kombinera fysisk aktivitet med att lära känna nya personer!

2. Socialt umgänge

Med hjälp av videosamtal kan exempelvis hela familjer tillaga och äta middagar tillsammans. Kanske ska ni skapa en gruppchatt och dagligen uppdatera varandra med både bild, video och texter?

Delta i- eller anordna bokcirklar, pysselverkstäder, stickgrupper och studiecirklar online! Gå med i digitala utmaningar, fota och visa upp dina bakverk eller tipsa andra om hur man kan uppmuntra sina nära för att upprätthålla ett socialt sammanhang. Även musikquiz, korsordstävlingar och shackturneringar kan ske online.

All socialisering behöver såklart inte vara digitalt. Visa uppskattning genom att lämna en trevlig lapp i grannens brevlåda, eller skriv ett brev, kanske kan du hitta nya brevvänner i lokaltidningen?

3. Utveckling av digital kunskap

En annan viktig aspekt för att lyckas vidhålla en socialt aktiv vardag är att faktiskt förstå sig på de digitala hjälpmedel som finns, och veta var man kan få stöd för att lära sig dessa.

Digitala utbildningar, möten eller förklarande videos kan vara ett bra grepp för att hjälpa till att utveckla våra digitala kunskaper. Skapa en sms-grupp och lägg till alla i kvarte

ret för att tipsa och dela med dig av dina kunskaper till andra.

En följetång av steg-för-steganvisningar för de vanligast förekommande plattformarna hade varit bra att hitta i lokaltidningen för de som känner sig väldigt osäkra kring det digitala.

4. Samhällsinsatser

Slutligen finns det mycket som samhället kan hjälpa till med. Den lokala tidningen fortsätter exempelvis att verka som viktig källa till information. Men kanske krävs det en anpassad app för att öka samvaron, den fysiska aktiviteten och på annat sätt bidra till en trevlig vardag?

Och tänk om man som senior skulle ha möjlighet att anmä

la sig för att bli uppringd av en idrottslegend, artistidol eller kanske kungen? Här finns det oändliga möjligheter att samarbeta över branschgränser och tillsammans hitta nya in

novationer som inte bara bidrar, men som även uppmanar vå

Även om vi inte kan socialisera oss som vi brukar så innebär det inte att vi inte kan umgås. Vi behöver bara hitta nya sätt att göra det på!

ra seniorer att själva komma med nya innovativa idéer!