2020-03-30

Hur kan mindre lokala campingar rusta sig inför sommaren 2020?

I Facebookgruppen #backaskellefteå lyfte en campingägare frågan kring hur de -och andra lokala campingar ska förbereda sin verksamhet inför säsongen 2020, med tanke på ovissheten kring Covid-19.

I ett försök att besvara frågan arrangerade projektet Intersective innovation en digital workshop med 14 deltagare från bland annat besöksnäringen, den digitala delen av fastighetsbranschen och affärsutvecklare. Workshopen resulterade i flertalet konkreta förslag som kan hjälpa anläggningarna inför den kommande säsongen.

Bakgrund: Det går snabbt när viruset Covid-19 sprider sig från land till land under början av 2020. Utöver folkhälsan slår viruset hårt mot både världsekonomi och företagande. Flera lokal initiativ har startats för att lyfta utmaningar, tankar och idéer kring hur vi kan stötta det lokala näringslivet. I facebook- gruppen #backaskellefteå publicerades ett inlägg från en mindre sommaröppen camping som ville ha hjälp att hantera situationen de står inför. Intersective Innovation fångar upp utmaningen och bjuder in till en digital diskussion bara 3 dagar senare. För att delta i den digitala diskussionen krävdes ingen kunskap om branschen då vi tror att olikheterna bidrar till ett bredare spann av nya idéer.

Resultat: Den digitala diskussionen resulterade i konkreta förslag och ett 40-tal idéer som kan hjälpa campinganläggningar att ställa om och förbereda sin verksamhet inför kommande säsong. En sammanställning av dem redovisas här.

1. Säkerställa gästens trygghet och minska risken för virusspridning

Årets campinggäster förväntas prioritera en semester i trygghet. Utöver handsprit och plasthands- kar kan det vara en idé att utveckla campingens digitala service. Att försöka minska antalet fysiska möten och istället utöka de mobila lösningarna, såsom digital incheckning, självöppnande dörrar och möjlighet att beställa take-away som levereras direkt till campingplatsen kan vara exempel som minskar risken för virusspridning och skapar trygghet.

Andra exempel kan vara att minska antalet campingplatser och istället erbjuda extra stora platser, ansluta campingen till swish för att minska kontanthanteringen, ersätta självstäd med noggranna städrutiner och minska gästernas tid i receptionen. Likaså är det viktigt att erbjuda fler platser för självhushåll, som fler grillar, lån av trangiakök och liknade.

2. Nya målgrupper

Stängda landsgränser, globala reserestriktioner och mindre turism från utlandet öppnar möjlighet- en för en ny målgrupp: den campingglada, men kanske något ovana “hemestraren”. Kan en samar- beta med husbilsutyhyrare, hyra ut stugor en hel säsong för att få färre gäster men lika inkomst och hyra ut campingkit med tält och tillbehör. Gästernas beteendemönster förväntas helt enkelt att förändras och utan att egentligen veta vad coronakrisen innebär behöver alla ta sitt ansvar för att möta dessa utifrån myndigheternas rekommendationer på bästa sätt.

Förslag på åtgärder och idéer: 

Går det att samarbeta med äldreboende så att de äldre kan få komma ut i naturen under en period? Utveckla utomhusaktiviteter för att undvika trängsel och stora grupper, som skattjakt, naturjakt och skogsbingo. Nyttja naturen och laga middag ute och erbjud picknickkorgar.

3. Kommunikation och marknadsföring

Den nya målgruppen förväntas leda till förändrat kommunikations- och marknadsföringsarbete. Istället för att fokusera på storlek och välbesökta evenemang finns det något exklusivt i att erbjuda motsatsen. Att kunna visa upp hur man säkerställer gästens trygghet väntas bli säsongens nyckel.

Ta tillfället i akt och visa upp era städrutiner, restaurangens köksvanor och receptionens incheckningshantering! Varför inte livesända? Kommunicera till både gäst och personal vilka olika scenarion ni väntar er – och hur ni planerar att hantera dessa.

Tips! Våga redan nu tänka på nästa säsong. Satsa på genomarbetade videos, foton och texter som visar upp anläggningen. Kanske kan en ambassadör vara något för din anläggning?

4. Samarbeta och erbjud attraktiva semesterpaket/totalupplevelser

Samarbeta över branschgränser, ta kontakt med lokala initiativ och entreprenörer för att tillsammans erbjuda gästen en totalupplevelse utöver det vanliga! En dagsutflykt kan bestå av flera olika besök och upplevelser.

Det lokala bageriet levererar frukostbrödet till gästernas campingplats – Fiskeguiden plockar upp både gäster och lunch – Picknickkorgen har plockats ihop av delikatessbutiken – Restaurangen kockar ihop en festmiddag utomhus – Kvällen avslutas med kulturföreningens sommarshow.

Gå ihop och våga utmana era tidigare erbjudanden!

5. Personalhantering

Såväl stora som små anläggningar känner osäkerhet kring anställning av personal. Våga därför ta kontakt med andra företag i området och utforska möjligheten till en personalpool. Om behovet uppstår kanske ni kan låna personal mellan företagen?

6. Långsiktigt arbete

Arbeta för olika scenarion, lägg upp strategier och ta fram handlingsplaner för att hantera olika händelseutvecklingar, men planera också för en säsong efter coronaviruset  Kartlägg och bedöm situationen för att skapa en långsiktig plan så att verksamheten verkar ännu bättre till nästa år. Se över er affärsmodell, erbjudande och marknad.